Прилепи

Прилеп

Да "виждаш" чрез звук.
В света съществуват над 900 вида прилепи. Макар че имат криле и приличат на птици, те нямат пера и не снасят яйца. Те са бозайници. Женските раждат живи малките си и ги хранят с мляко.
Някои прилепи са опитни летци и с голяма ловкост се провират през тесни пространства. Те са единствените бозайници, които могат да летят, размахвайки криле- други като летящата катеричка, използват "крила", които не са същински крила, а кожни образувания.
Прилепите са нощни животни. Те имат слабо зрение. Ориентират се и ловуват с помощта на звук. Те издават звуци с висока честота, които не могат да бъдат чути от човека. Когато тези звуци стигнат до даден предмет, те се отразяват в него и се връщат като ехо. Този начин на ориентиране се нарича ехолокация. Така прилепите разбират дали предметът се движи и на какво разстояние се намира.
Всеки прилеп разпознава звука на собствения си "глас". Това означава, че дори когато ловува заедно с други прилепи, той не може да бъде подведен от звуците на техните гласове.
Дългоухият прилеп лови насекоми летейки, но може и да ги събира от листата на дърветата. С дългите си уши улавя връщащото се ехо.
Видовете прилепи се делят на две групи- плодоядни /около 200 вида/ и насекомоядни. Плодоядните прилепи се хранят с плодове и цветен прашец. Те живеят само в топлите райони. Храната на повечето насекомоядни прилепи е насекоми, но има и такива, които се хранят с риба или смучат кръв от копитни животни.


ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛЕПИ
Избрани сайтове прилепи