Носести маймуни

Дългоноси маймуни

Неуморимите пазачи.

Дългоносите маймуни живеят в горещите влажни гори на Борнео и Южен Китай. Деня прекарват в блатата, а вечер се завръщат по дърветата, където спят. Придвижват се, като със залюляване се прехвърлят от дърво на дърво. Плуват добре и издържат около 15 минути плуване- достатъчно, за да прекосят широк поток.

Живеят на стада от около животни и изглежда, че спокойно минават без бърборенето и боричкането, обичайни за групите на другите видове маймуни. Групата има своя територия, разположена около дърветата, по които спи. Със заплашителни крясъци водачът неуморно предупреждава чуждите групи да не навлизат в района.

Дългоносите маймуни се хранят с листа. Те живеят в блатисти гори, а нощем почиват в клоните на дърветата.

Големият нос на мъжкия се издава над устата и се удължава при вик за опасност. Предполага се, че странната форма на носа усилва звука.

В групите винаги има един доминиращ самец- "босът". Той може да ухапе прегрешилия, но може и грижливо да приглажда козината на останалите в групата. Майките позволяват на другите женски да се грижат за децата им. Често една женска се грижи за няколко малки- нещо рядко срещано сред животните.

Избрани сайтове маймуни

Най-актуални страници маймуни

  • Мароко - От Имперските столици до загадките в Сахара повече » ...