ѕтицечовка: «оо’»“

ѕтицечовка

   “€ е отровна и снас€ €йца.

   Ѕозайниците, от мишките до човека, обикновено раждат малките си живи и ги хран€т със собственото си мл€ко. ¬лечугите и птиците снас€т €йца. птицечовката, обаче, е твърде необикновено животно, защото е бозайник, който снас€ €йца.
ѕо време на размножителни€ период възрастните птицечовки прав€т специални дупки в брега на река. “е копа€т почвата с широките нокти на предните си крайници. ƒупката е с дължина около 30 см. и има едно или две помещени€ за €йцата.
∆енската снас€ две или три €йца с меки черупки, които се излюпват след десет дни. ќт този момент нататък поведението им е като на бозайници- женската кърми малкитеу докато пораснат достатъчно, за да напуснат гнездото.
ѕтицечовките са добри плувци. “е гребат с ципестите си крака, като използват задните си крака за определ€не на посоката.
ѕтицечовките са месо€дни- те €дат насекоми и други дребни животни, които живе€т по дъното на потоците и реките.  огато е под водата, птицечовката затвар€ очи и търси храна в калта, като използва меката си и чувствителна човка.
ѕтицечовката е един от много малкото бозайници, които използват отрова като защитно средство. Ќа задната част на глезена си мъжки€т има куха шпора, през ко€то вкарва отровата си с р€зко изтласкване и забиване на задните си крака.
»збрани сайтове крака

Ќови интернет страници крака

  • Aleti Furniture Ц италиански мебели и осжетление от водещи производители. ћодел Aurora, Cantori

  • Ќай-актуални страници крака

  • Mодел Ghirigori - стол с метална структура, алуминиеви крака и полиуретанова п€на. ѕроизводител: Cantori, »тали€. Ћуксозни италиански столове с метална структура. Mодел Ghirigori, Cantori

  • Mодел Adone - скрин и нощно шкафче с огледално покритие и метални крака. ѕроизводител: Cantori, »тали€. ћодерни италиански скринове с огледално покритие и метални крака.  олекци€ Adone, Cantori

  • ћодел Noе - кресло с рамка и крака от ковано жел€ло, текстилна тапицери€. ѕроизводител: Cantori, »тали€. ћодерни италиански кресла от ковано жел€зо с текстилна тапицери€. ћодел Noе, Cantori