Примати

   Приматите, особено шимпанзето, са връх в развитието на животинския интелект.

*

Избрани сайтове Примати