Бозайници

   Бозайниците са най- силно еволюиралият животински вид. Към тях спада и човекът. Те дължат името си на гръдната жлеза, с която женските индивиди хранят малките си с мляко. По- голямата част от тях са покрити с косми. Сред бозайниците съществува забележително анатомично разнообразие. Има земноводни, водни, летящи. Някои са дребни на ръст, други са огромни. Много от видовете са заплашени от изчезване.

Избрани сайтове името

  • Какво? .Net Какво е? Как да? Как е? Какво означава? Какво да направя? Какво да? Какво ново? Какво значи? Какво е....? Къде? Къде да? Кога? К ...