Камили

Камила

Корабът на пустинята.

Камилите са много добре приспособени към условията на живот в пустините Сахара в Африка и Гоби в Централна Азия, където през деня е горещо, нощем- студено, вода- няма, а растителността е оскъдна.

Камилите се хранят с различни растения, включително тръни и храсти, които другите животни дори не докосват. Те са в състояние да изминат много километри в търсене на храна, което се дължи на удивителната им способност да издържат дълго време без вода. Камилите задържат вода в тъканите на тялото си. Животно, което не работи, може да издържи до десет месеца без вода, макар че тогава вече ще е отслабнало и болно. Ако намери вода, камилата може да изпие 135 литра за десет минути, а докато пие, тялото и възвръща нормалните си размери.

Има два вида камили: с една гърбица, каквито са дромедарите /срещат се предимно в Африка и Арабските страни/, и с две гърбици- бактрианите от пустинята Гоби. Гърбиците съдържат мазнини, които са източник на енергия за камилата, когато трябва да издържи дълго време без храна.

Камилите имат дълги мигли, които предпазват очите им от пясъка. Козината им е дебела: топли ги през нощта, а през деня ги предпазва от горещината.

Обитателите на пустинята използват дромедарите за езда. Бактрианите са по- издръжливи и по- подходящи за пренасяне на товари.

Векове наред камилите били жизнено важни за живеещите в пустините на Африка и Азия. Те не само пренасяли хора и товари, но служели за зестра, за плащане на глоби. Камилите били пренесени и в Австралия. Там някои избягали и поставили началото на диви стада в пустините.
Избрани сайтове Камилите