Птица тъкач

   Удивителните гнезда.

   Птиците тъкачи са с размерите на лястовици и живеят в Африка и Азия. Съществуват 70 вида. повечето от тях се хранят със семена, предимно на треви, но накои ядат и насекоми, които намират по стволовете и под кората на дърветата. Обикновено и мъжкият и женската са кафеникави на цвят, но през размножителния период цветовете на мъжкия стават ярки. Птиците тъкачи живеят навсякъде, където има дървета, на които могат да направят гнездата си. Мъжките строят кълбовидни гнезда, като преплитат ивици от трева или листа. В получената куха топка оставят вход, който може да е дълъг 60 см. Когато гнездото е изплетено, мъжкият започва брачния танц пред входа, като се перчи с жълтата и червена окраска на перата си. Ако успее да привлече женска, тя уплътнява вътрешността на гнездото с меки връхчета трева и снася яйцата.

   При някои видове птици тъкачи мъжкият изплита няколко гнезда и привлича женска за всяко от тях. Дори когато няма повече женски, той продължава да плете гнезда, които остават празни или недовършени.
Избрани сайтове гнезда