Бързолет

Бързолет

Най- добрите летци.

Бързолетът прекарва почти целия си живот във въздуха. Храни се с насекоми и други малки летящи животни, които улавя с човка, докато лети. Нощем бързолетите летят високо в небето. Те спят летейки, като подремват в промеждутъците, когато не размахват криле.

Когато времето е студено има по- малко насекоми, затова бързолетите се срещат в райони с топъл климат. Те са в състояние да избягат от лошото време или ако е необходимо, да прелетят през буря. Обикновеният бързолет отглежда малките си в Северна Европа през лятото, но когато дойде зимата, отлита към Южна Африка.

Когато дойде време да отглеждат малките си, бързолетите слизат на земята. Оплождането се извършва във въздуха, както и събирането на всичко необходимо за построяването на гнездото- пера, хартийки, сламки.

Бързолетите и лястовиците имат дълги криле със заострени краища. Лястовиците имат бяло петно на коремчетата, но само опашката на градските лястовици се раздвоява в долния си край. Бързолетите са черно- кафяви, с бяло петно под брадичката.

Дългите тесни крила на бързолета са предназначени да му осигуряват голяма бързина. Той се храни, събира материал за гнездото си и понякога спи, летейки. Пие като потапя човката си във водните площи, над които прелита и се къпе, като се потопява във водата и после бързо полита нагоре.

Понякога бързолетите си почиват, като се вкопчват във вертикална повърхност, най- често стена. Палмовите бързолети дори гнездят по този начин. Яйцата се залепят към гнездото със слюнка, а възрастните ги топлят, като се прикачват към голите листа на палмата.
Избрани сайтове бързолетите