Сокол скитник

Фалко

Птицата на високите скорости.

Соколът скитник е хищна птица- лови птици, най- вече гълъби. Лови и бозайници. Хваща ги по време на полет или като се спуска със зашеметяваща скорост и точност. Тези соколи живеят в откритите мочурливи райони и горите из целия свят, но най- често в скалистите и планински райони в близост до морския бряг. Двойките остават заедно за цял живот и всяка година гнездят на едно и също място.

В продължение на векове хищните птици като сокола скитник са били отглеждани от ловците. Били са обучавани да хващат и донасят дивеч, като зайци, диви патици и дропли. През последните години ги отглеждат по летищата, за да гонят по- малките птици от пистите.

Соколът хваща птицата в полет или я сграбчва от клона, на който е кацнала. Дребните гризачи страбчва от земята. След това птицата отнася жертвата си до любимото си място за хранене.

Установено е, че соколите скитници са най- бързите птици в света. Когато преследват жертвата си с пикиращ полет, някои соколи могат да достигнат скорост над 250 км./ч.

Броят на соколите скитници намалява. Животните, с които се храни соколът, поглъщат отрови, използвани в селското стопанство. Част от тях остават в телата им, а с всяко изядено животно се натрупват и в тялото на сокола. Отровите засягат краката на птицата, те изтъняват и стават чупливи, малките им умират.

Соколът е много силна, смела и бърза птица. Обикновено е голям колкото петел. Женската е по- едра. Тялото му на гърба има сив цвят, с по- тъмни ивици. Гърдите и шията са жълтобелезникави. Отдолу коремът е жълточервеникав. Краката са покрити с люспи, които го предпазват от ухапване, когато напада някое животно и то се отбранява. Пръстите са по четири на всеки крак и завършват с големи, остри нокти. Те му помагат лесно да разкъсва плячката.

Гнездото си прави от пръчки, шума и мъх на някое високо дърво в гъстите гори. То е открито, но нито една друга птица не се решава да го нападне и оплячкоса. Всички се боят от него. В началото на юни женската снася 3- 5 жълточервеникави яйца с тъмнокафяви петна. Мъти около един месец. Малките са много лакоми. Родителите ги хранят с месо. След около два месеца от излюпването те напускат гнездото и семейството се разпада.

Освен сокол- скитник има още много видове: ловджийски, вечерен, керкенез, сокол- чучулигар, орко, сив сокол и други. Отличават се по големината, оперението и някои други белези. Соколът- скитник напоследък се среща рядко, в миналото той е бил опитомяван, дресиран и използван за лов.

Вечерният сокол мъти много рядко у нас, като използва гнездата на враните, свраките и други. Той е прелетна птица от Европа и Азия. Убиването му е забранено, защото е на изчезване и се смятя за полезен.
Избрани сайтове скитник