« назад


Пеликан

Птицата риболовец.

Пеликаните са сред птиците с най- необичаен външен вид. Те изглеждат тромави и непохватни, но всъщност са превъзходни летци и плувци. Някои от по- едрите видове имат размах на крилете до 3 метра и могат да прелитат дълги разстояния със скорост над 40 км./ч. Често летат на ята, подредени V- образно, и размахват крилата си в такт.

Пеликаните ловят риба с помощта на клюновете си, които използват като рибарски мрежи. Горната част на клюна и плоска, но долната се разтяга и може да побере до 9 литра вода. Белите пеликани се хранят на повърхността, като потапят клюновете си и събират рибата в тях.

Кафявият пеликат е единственият вид пеликан, който не е бял. Когато се гмурне във водата, шумът от сблъсъка му с водата е толкова силен, че може да зашемети рибата, плуваща близо до повърхността.

Понякога пеликаните ловят риба заедно. Подреждат се в редица и удрят по водата с криле, принуждавайки рибата да излезе на повърхността, където лесно могат да я уловят.


Избрани сайтове Пеликан

  • Select Asset Management Селект Асет мениджмънт ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на ...

  • Най-актуални страници Пеликан

  • Броиха водолюбивите птици във Врачанско

  • All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти