Присмехулник

Присмехулник

Певецът- имитатор.

Пеенето е естествено за птиците, но малко са тези, които имат богатия репертоар на присмехулника. Има няколко вида от тази птица, но най- известен е присмехулникът от южната част на САЩ.

Присмехулникът е с дължина 23- 25 см., има тънка човка, тънка опашка и сивкава перушина. Това, което не му достига като външен вид, се компенсира от музикалните му способности. Песента му е прекрасна чуруликаща мелодия, която се мени непрекъснато. Птичката може да изпее любимата си мелодия многократно, после я изоставя и захваща нова.

Във всяка песен има много подражателни нотки, като човешки гласове и дори звуци от машини. Понякога присмехулникът точно имитира други птици. Когато във Флорида били внесени славеите, местните присмехулници започнали да имитират песента им нота по нота.

Присмехулниците не са всеобщи любимци- те обичат всякакви плодове и в този смисъл нанасят известни опустошения. Те обаче ядат и насекоми, които пък са вредни за растенията.

Присмехулниците живеят в предградията на градовете, храсталаците и горите. Кацнали на някой клон, те пеят през цялата година, за да моркират територията си. Отбраняват я доста енергично, като понякога стигат дори до там, да нападат кучета и хора.
Избрани сайтове присмехулникът