Киви

Киви

Бягащата птица.

Кивито е най- дребната бягаща птица в Южното полукълбо и е националният символ на Нова Зеландия. На дължина достига от 25 см. до 40 см., има къси масивни крайници и дълга тънка човка. Подобно на много островни птици, на които не им се налага да се спасяват от кръвожадни нападатели, кивито не може да лети. Закърнелите и крила са дълги едва 5 см. и напълно се скриват от дългите космовидни пера. Освен че са безкрили киви са и безопашати. Те са единствените птици без опашка. Също така няма друга птица, при която зрението да е толкова закърняло, както при киви. Птицата се ориентира главно чрез обонянието и осезанието си. Ноздрите и са разположени на върха на клюна, а в основата му има силно развити осезателни вибриси- космовидни видоизменени перца, подобни на мустаците на котките.

Нощем кивито излиза от дупката си и поклащайки се тръгва на разходка из огретите от луната затънтени гори, които са неговият дом. Птицата забива човка във влажната и мека почва, и вади червейчета, насекоми и ларви. През лятото, когато почвата е твърда, се храни с плодове и листа.

Женската снася едно или две яйца, които мъжкият мъти. Яйцето е твърде голямо за птица с нейните размери, тъй като тежи почти колкото 20% от теглото на женската. За сравнение, яйцето на щрауса е само около 1% от неговото тегло.

Ноздрите на кивито са разположени в края на човката и изглежда то намира храната си по миризмата. Това е доста необичайно, тъй като птиците нямат добре развито обоняние.
Избрани сайтове птица