Кукувица

Кукувица

Окупаторът на чужди гнезда.

В Европа песента на кукувицата е знак, че е дошла пролетта. Кукувицата прекарва зимата в Африка и се завръща през март, когато времето в Европа се затопля. След брачния период женската е готова да снесе яйцата си, но не свива свое гнездо.

Тя търси гнезда на други, по- малки от нея птици като червеношийката и коприварчето. Отстранява едно от техните яйца и го заменя със свое. Кукувицата снася яйцето си в чуждото гнездо, докато стопаните ги няма. Наложително е това да стане много бързо. Яйцата имат изключително здрава черупка, за да не се счупят, когато падат в гнездото. Яйцата и са малки за птица с нейните размери и оцветяването им е твърде схозно с яйцата на другата птица. Ако това не беше така, другата птица би ги изхвърлила. Малкото кукувиче се излюпва по- рано и избутва другите яйца от гнездото. То постъпва така, защото скоро ще наедрее много и ще има нужда от всичката храна, която носят усиновителите му.

Кукувиците се връщат в Европа през пролетта, застават на някой стълб, жица или клон и започват да призовават партньор за брак. Името на кукувицата идва от звука, който издава: познатото на всички "ку- ку".
Избрани сайтове птица