Беседкова птица

Беседкова птица

Най- артистичната сред птиците.

Тази сатенено- лъскава птица живее в горите и по крайбрежието на Източна Австралия. Мъжкият е черен, но на слънчева светлина изглежда блестящо син. Женската е съвсем различна. Оперяването и е бледозелено и жълто.

Мъжкият полага огромни огромни усилия да привлече женската. Строи беседка- будоар от клонки и украсява района с дребни предмети като черупки на охлюви, пера, цветя и гъби. Избира неща, които имат цвета на женската. Ако в близост има жилища на хора, намира парченца стъкло, капачки от буркани, хартия и парцалчета и ги прибавя към украсата. Той е в състояние да открадне и дори да разруши гнездото на друга птица. Когато будоарът е готов, той води женската да го разгледа. Хваща с човката си предмет от украсата и танцува пред нея. Ако тя хареса творението му, двамата създават семейство. Женската оценява не само броя на презметите, използвани от мъжкия, но и доколко ниобикновени са те. Любопитно е, че женската продължава без участието на мъжкия да строи гнездото, в което отглежда от едно до три пиленца.

Съществуват няколко различни вида беседкови птици. Някои изграждат гнездата си заобиколени от градинка, обагрена с плет от клонки, украсен с разноцветни предмети.
Избрани сайтове женската