»вичеста зми€

   ќбитателката на пустините.

   “ази зми€ живее в северноамериканските пустини. ѕридвижва се с необичайни странични извивани€ на т€лото.
»вичестата зми€ ловува в ранните часове на нощта. ’рани се с гризачи като плъхове и мишки. ѕрез ден€ се крие в миши дупки или под храсти, полузаровена в п€съка. “рудно се забел€зва.
ќпашката на ивичестата зми€, както и на всички гърм€щи змии, завършва с подобно на звънче образувание от вроговени люспи, вмъкнати една в друга. “ова са люспи, останали при см€ната на кожата /през определени периоди змиите събличат отесн€лата си кожа/.  огато е уплашена или раздразнена, навива се на кълбо, издига нагоре опашката си и енергично дапочва да бие звънеца. «вукът, който се чува е подобен на свистенето на струйка пара. “ака зми€та предупреждава непри€тел€, че ухапването и е отровно. ѕри н€кои по- едри видове гърм€щи змии "звън€т" се чува добре на 20- 30 метра.
√ърм€щите змии /кроталите/ обитават пустините на —еверна јмерика и јзи€. ¬сички те имат на главата си своеобразен термолокатор- две €мички, чувствителни към топлината, отдел€на от дребните животни, с които се хран€т.
»збрани сайтове гърм€щи