Плащеносец

   Пустинният блъфьор.

   Гущерите плащеносци се срещат в сухите и песъчливи райони на Северна Австралия. Елегантните им светлокафяви тела достигат дължина до 1 метър. Около вратовете си имат голяма гънка /якя/, която в нормално положение е прибрана и покрива тялото.
Тези гущери живеят по дърветата. На земята слизат, за да се нахранят. Ядат мравки, паяци и дребни бозайници. Ако гущерът бъде обезпокоен, докато се храни, хуква да бяга на задните си крака с вдигната опашка, с която пази равновесие.
Хванат натясно, той вдига и разперва яката на врата си. Тя е снабдена с кости, наподобяващи спиците на чадър и когато е напълно разтворена, достига над 20 см. в диаметър. Разтворил яката, гущерът започва да се клати настрани с отворена уста. Това е предупреждение:"Не се приближавай!". Когато е изплашен и разтвори яката си, гущерът изглежда по- голям, отколкото е в действителност.
Гущерът плащеносец не е опасен. Предупредителното му представление е до голяма степен блъф, който обаче е много ефикасен и плаши и прогонва нападателите.
Избрани сайтове яката