Мравка шивач

   Насекомите шивачи.

    Мравките шивачки живеят в горите на Югоизточна Азия и тропическа Австралия. Те не правят гнездата си в Земятя, както повечето видове мравки, а използват листата на високите дървета.
   Мравките работнички събират краищата на две листа на дървото, като държат едното с челюстите, а другото- с крачката си. Друга работничка ги връзва с копринена нишка, произвеждана от ларва. Работничката шивачка държи ларвата в устата си и леко я притиска, за да се отдели копринената нишка.
   Тези мравки често съжителстват с гъсеницата на обикновената синя дъбова пеперуда. Гъсеницата изпуска сладникава течност, която мравките обичат. В замяна мравките пазят гъсеницата от гладни оси и паяци. Нощем мравките и правят заслон от листа, а денем я обграждат, готови да атакуват всеки натрапник.
   Понякога мравките шивачи играят ролята на гостоприемник за гъсеницата на един вид нощна пеперуда.Тази сделка е неизгодна за мравките. Гъсеницата яде малките им, но мравките не могат да прогонят натрапника, защото той е защитен от овален рогов щит.
Избрани сайтове мравките