Термити

   Насекомите архитекти.

   Съществуват 1 700 вида термити. Те са обществени насекоми и също като мравките живеят на колонии. Обитават огромни гнезда или могили, изградени от "цимент", съставен от пясък и изпражнения, примесени със слюнка.
   Различните видове термити изграждат гнезда с различна форма. Насекомите контролират температурата в гнездото като отварят и затварят тунелите, водещи навън.
   Най- важните членове на колонията са царят и царицата. Тялото на царицата е огромно и подуто от яйцата, които носи. Както царицата, така и царят, който опложда яйцата и, са долетели някога от друга колония, но след това са загубили крилете си.
   Царицата стои в специална камера в гнездото. Тя само снася яйца. Термитите работници я почистват. Термитите войници я охраняват. Те имат големи челюсти, с които хапят враговете си.
   Гнездата или могилите на термитите достигат височина до 6 метра и са невероятно здрави.
   Компасните термити от Северна Австралия строят клиновидни гнезда с височина до 3.5 метра. По- плоските страни сочат към изток и запад. Може би това е начинът да се контролира температурата в гнездото. Тези страни са огрявани от слънцето сутрин и вечер, но не и от опасно горещото слънце през деня.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Курсове по CorelDraw за обработка на векторна графика CorelDRAW

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop