Светулка

   Живите светлини на нощта.

   Светулките са най- активни през юни и юли и се срещат из цяла Европа. Те живеят в храсталаците и ливадите и най- вече по хълмовете.
   Женската светулка няма крила и прилича много на червей. Нощем тя изпълзява от дупката, в която се крие през деня, и увисва на някое клонче или лист. Свива глава и повдига края на коремчето си, което започва да свети, за да привлече мъжкия. Мъжката светулка има големи очи, с които вижда женската, и криле, за да достигне до нея. Женските снасят яйцата върху мъх или в основата на тревните туфи, а ларвите се превръщат в същински светулки чак след три години. Ларвите се хранят с голи охлюви. Светулката и светещият червей са от едно и също семейство. Човек може да види светлината от светулките на разстояние 90 метра. Женските светулки светят само, когато трябва да привлекат мъжката, и угасват, щом се чувстват застрашени. Малките светулки светят само, за да прогонят нападател. Светулките "произвеждат" светлина чрез специални органи в тялото си.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Курсове по CorelDraw за обработка на векторна графика CorelDRAW

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop