Бълха

   Нежеланият гост.

   Бълхите са паразити. Паразитите са организми, които се изхранват за сметка на индивиди от друг вид /гостоприемници/ и им вредят. Бълхите живеят върху тялото на бозайниците и птиците и се хранят с кръв от тях.
   Те са много добре приспособени към този начин на живот. Плоското тяло на бълхата и позволява да се движи лесно сред козината и перата. Тя не може да бъде наранена, когато гостоприемникът се чеше, защото покритието и е дебело и твърдо.
   Бълхите са насекоми без крила. Те сменят гостоприемника подскачайки. Подскоците им са необикновени. Дължината на скока на бълхата е 200 пъти по- голяма от дължината на тялото и. Ако съотнесем това към човека, той би трябвало да прави скокове с дължина зо 340 метра.
   Бълхите предпочитат да паразитират върху животни, които живеят в гнезда или в бърлоги. Това е така, защото ларвите на бълхите се развиват добре в пръстта, праха и хранителните отпадъци, които се събират на такива места.
   Чрез устния си апарат бълхите пробиват кожата на жертвата си и смучат кръвта и. При ухапване бълхата отделя вещество, което пречи на съсирването на кръвта на жертвата. На това се дължи зачервеният сърбящ оток, който кара ухапаните бозайници, птици и хора яростно да се чешат. 
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design