Торен бръмбар

   Насекомото, което търкаля топки.

   Съществуват много видове бръмбари скарабей. Срещат се на всички континенти, с изключение на Антарктида. Всички те се хранят с тор. Най- известният скарабей живее в Египет и е дълъг до 2.5 см. Бръмбърът носорог, както и най- едрият бръмбар в света- 10- сантиметровият бръмбар Голиат, също принадлежат към скарабеите.
   Когато торният бръмбар намери купчина тор, с помоща на крачетата си той оформя топка и започва да я търкаля. Торният бръмбар може да търкаля топка много по- голяма от самия него. Той се опира с предните си крайници в земята, а със задните избутва топката. На подходящо място я заравя под земятя и после се храни с нея.
   По същия начин торният бръмбар набавя храна и за малките си. Семейството бръмбари заравя топчицата тор, но този път женската я оформя по особен начин: придава и крушовидна форма и снася яйцата в "гърлото" на крушата. Щом се излюпят, малките започват да се хранят от топката тор. Когато топката е на привършване, бръмбарчетата вече са достатъчно пораснали, за да излязат на повърхността.
   Понякога два бръмбара си помагат в търкалянето на топката, дори когато не отглеждат малки.
   Бръмбарът скарабей бил свещено животно за древните египтяни. Те вярвали, че голям бръмбар скарабей на име Кростре живее на небето и върти света със задните си крачка. Археолозите в Египет са открили хиляди гравюри, на които е изобразен Кростре.
Избрани сайтове бръмбар