хлебарки. информация за хлебарките

Хлебарки

Винаги оцеляващото насекомо.
Повечето хора мразят хлебарките и полагат огромни усилия, за унищожаване на хлебарки. Въпреки това тези едри насекоми не показват никакъв признак на изчезване- те съществуват вече милиони години и са се разпространили в много части на света. Намерени вкаменелости доказват, че хлебарките живеят на Земята вече повече от 300 милиона години.
Изпражненията им са навсякъде. Съществуват над 3 500 видове хлебарки. Най- много видове обитават тропичните райони. В България са установени повече от 10 вида. С плоските си тела те могат да пропълзяват в пукнатини и вдлъбнатини, и понякога е много трудно да бъдат изгонени от жилищата. Тези насекоми показват чудеса в способността си да се приспособяват. Окраската им позволява да се сливат със заобикалящата ги среда.
Дългите антени на хлебарките са органите им за осезание. Чрез тях те се ориентират нощем и си търсят храна.
Когато се появят в домовете ни, хлебарките са ужасна напаст. Тук ги привличат топлината, влагата и хранителните отпадъци.
Калинките са ужасни на вкус. Те предупреждават за това с червено- черната си окраска. Хлебарките пък са много вкусни за някои птици. Някои видове хлебарки се предпазват като имитират окраската на калинките. Птиците си мислят, че те не са вкусни и не ги закачат.


КоментариИзбрани сайтове хлебарките