Мравка

   Обществените насекоми.

   Мравките се срещат навсякъде по сушата- от Екватора до полярния кръг, но най- много видове има в районите с топъл климат. Те живеят на много добре организирани групи, наречени колонии. "Работят" заедно и с общи усилия построяват гнездо /мравуняк/ с многобройни ходове, в което яйцата и малките им са в безопасност.
   В един мравуняк живеят милиони мравки, които принадлежат към една колония, но мравките имат различни задължения, които изпълняват безупречно. Царицата снася яйцата. От повечето яйца се излюпват безкрили мравки, наречени работнички. Те строят мравуняка и го защитават, грижат се за царицата, яйцата и ларвите, събират храна. През определени периоди се раждат мъжки и женски мравки /царици/. Те имат крила и отлитат от гнездото на ята. След съвокупляването мъжките умират. Новата царица поставя началото на нова колония.
   Най- важният член на колонията е царицата. Тя единствена може да снася яйца, което означава, че е майка на всички мравки в колонията. Работничките я хранят, почистват и отнасят яйцата на определени места, където за тях се полагат специални грижи.
   Някои австралийски мравки използват свои "колежки" като живи складове за храна. Когато съберат много нектар- сладкия сок от цветята, мравките го поглъщат и се подуват. Те висят от тавана на гнездото, докато се появи нужда от храна.
   В топлите страни се срещат различни видове мравки скитници /бродещи мравки/. Те не правят мравуняци, а постоянно се придвижват в търсене на храна на многохилядни колонии, като носят ларвите си.
   Различните мравки се хранят с различна храна. Мравките жетварки събират семенца в камери под земята. Някои мравки предоставят мравуняците си за жилища на листни въшки, а за компенсация се хранят със сладката течност, отделяна от тях. Начинът, по който правят това, прилича много на начина, по който хората доят кравите.
Избрани сайтове мравки