Кръсточовки /кривоклюни/

   Кръсточовките са едни от най-интересните птици. Те са набити, едроглави, малко по-големи от врабче. Първата особеност във външния вид на птицата, която е най-очебийна, е масивната им кръстосана човка. При нея горната получовка не покрива долната, както при другите птици, а се извива надолу и наляво у едни птици, а надясно у други. Благодарение на закривената си човка кръсточовката с леснина вади семената от шишарките на иглолистни дървена. Това всъщност е и основната храна. Втора особеност на тази птица е способността и да вие гнезда и измътва малки по всяко време на годината, дори и в най-сурови зими. Тази особеност на биологията и не се среща у никоя друга птица.
   - Обикновена кръсточовка. Оцветяването на оперението на мъжкия е тъмночервено, а крилата и опашката са още по-тъмни. Женските са със зеленикавожълт цвят. Младите мъжки добиват червения цвят на перата си през втората година.
   - Борова кръсточовка. Тя е по-едра от обикновената кръсточовка и човката и е по-мощна. Червеният цвят на мъжкия не е така ярък и има едва доловим жълтеникав оттенък. Женските също са оцветени в зеленикавожълто. Песента и е по-звучна, отколкото на другите видове кръсточовки и е съставена от серия чуруликащи силни и слаби звуци, сред които то време на време се долавят и части от песните на други птици.
   - Белокрила кръсточовка. По- дребна е от предходните два вида. Оперението на мъжкия е карминеночервено, а на женската-сивкавозелено. От другите кръсточовки се различава по наличността на две широки бели ивици по крилата и у двата пола. Тази кръсточовка се храни със семена от лиственица и смърч. Белокрилата кръсточовка е най-красивата от кръсточовките и най-добрият певец. Песента и е нежна и мелодична и от известно разстояние напомня песента на северния певец.
   Всички видове кръсточовки правят гнездата си сред гъсто сплетени клони на смърчови дървета и лиственици. Люпилото у различните видове е различно- от 2 до 5 яйца. Мътенето трае от 12 до 16 дни. Мъти само женската, а мъжкият през това време я храни със смърчови, борови или лиственицови семена, като предварително ги омекотява в гушата си. По този начин се изхранват и малките. През периода на изхранване на малките, кръсточовките никога не прелитат направо към гнездото, а се опитват да се промъкнат до него незабелязано. Всички видове кръсточовки са странстващи птици и гнездят там, където е най-изобилно плододаването от шишарки.
   Кръсточовките, както и червенушките и тъпочовките са много доверчиви и общителни птици, поради което са чести обитатели на клетките и волиерите на любителите. През цялото време те са в движение, лазят ловко като папагали по тавана и стените на клетката или волиерата. Кръсточовките бързо привикват към пленничество и към хората, могат сами да се измъкват от клетката, като отварят вратичката с човка, хвърчат из стаята, кацат по масата, по облегалките на столовете, на рамото на човек или на протегнат пръст. Понякога кръсточовките могат да изпълняват едни или други упражнения, на които са били научени.
   Кръсточовките са и добри подражатели. Когато са в едно помещение с други пойни птици, те скоро започват да вмъкват в песните си откъслеци от песните на другите обитатели на клетката или волиерата.
   Най-добре е кръсточовките да се държат в метални клетки или волиери, защото иначе те в скоро време разчоплят дървените части със силните си клюнове. В клетките и волиерите трябва да се поставят клонки от иглолистни дървета, прътове и по няколко шишарки, които тези птици обичат да човъркат. В помещението с клетката или волиерата трябва да бъде прохладно.
   В домашни условия храната на кръсточовките трябва да бъде съставена от семена на смърч, бор, лиственица, кедрови и други орехчета, предварително счупени, а също и кипнато конопено семе, сушен слънчоглед, плодове на офика, хвойна, млади леторасти на иглолистни дървета, брезови и върбови пъпки, ябълки и др. Отглеждането на кръсточовките във волиери, в прохладни помещения и храненето им с близки до естествените им храни допринасят за дългия им живот в пленничество-до 10 и повече години, а също и за по-продължителното съхраняване на червения цвят на оперението на мъжките. При отглеждане в топли помещения и липса на естествени храни мъжките скоро започват да губят естествените цветове на оперението си.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design