Червена чинка

   Червената чинка е красива птица, малко по-едра от конопарчето. Върхът на главата на възрастния мъжки е червен, бузите и перцата, покриващи ушите, също са червени с кафеникав оттенък, а гърбът е кафеникав с червеникав оттенък. Гърлото, гушата и гърдите са цинобърночервени, като към корема цветът изсветлява. Самият корем е с розов оттенък. Човката е конична и дебела, а краката-тъмнокафяви. Женската и младите птици са светлокафяви-червеният цвят липсва в оцветяването на оперението им.
   В България червената чинка може да се очаква като рядък прелетник. Любими места за заселване на червената чинка са малките горички, градините и храсталаците, стига край тях да протича някаква речица. В отдалечени от вода, сухи гори тя се среща рядко. Гнездото си прави сред гъсто сплетени клони и храсталаци или по ниски дръвчета. В края на май-началото на юни женската снася от 3 до 6 ясносини, изпъстрени тук-там с тъмни петънца яйца, които мъти в продължение на 12 дни. Малките напускат гнездото на 13-ия - 14-ия ден. Основната храна на червената чинка са различните семена и зърна, плодове, цветя и насекоми. Завръщането си в родните места тази птица известява със много звучни свирения, съставени от 4-5 флейтови тона.
   Червената чинка бързо свиква с клетката, лесно се опитомява и чудесно пее, но за съжаление не винаги линее и катко живее.
   Храната в домашни условия е главно зърнена смеска, плодове от офика, вишна и други. Трябва също да и се дава известно количество мрави яйца, а зиме и славеева смес. Като много други птици червената чинка много обича да се къпе. Поилката трябва да е достатъчно голяма и окачваема.
Избрани сайтове чинка