Брезова скатия

   Брезовата скатия е близка роднина на елшовата скатия, много привлекателни и мили по характер птици, свикват бързо с пленничеството си.
   Брезовата скатия е прелетна и само тук-там постоянно живееща птица. В България е рядък прелетен гост. Гнезди в тундрата, а есенно и зимно време странства понякога в многобройни ята. Много е красива. Възрастният мъжки има малиновочервена "шапчица", отгоре е кафеникавосив, изпъстрен с дребни петънца. На гърлото си има тъмно петно, човката е жълтеникава, а краката са тъмнокафяви.
   Женската прилича на мъжкия, но от долната страна и на кръста няма розов оттенък. Младите птици приличат на женските, но сивият тон изпъква в оцветяването на оперението им. Много са подвижни, често увисват надолу с главата и през цялото време като че ли си подвикват.
   Песента им е еднообразна, без никакви особени звуци, но е приятна за слушане. Съставена е от силно изчуруликване на призивни звуци и къси, ромолящи трели.
   В клетка брезовите скатии живеят дълго, но мъжките не след много време губят малиненочервените и розовите цветове в оперението си.
   При отглеждане в клетки или волиери елшовите и брезовите скатии трябва да бъдат хранени със зърнени смески /канарено семе, просо, овесени ядки, коноп, ленено семе, слънчоглед и рапица/, като от време на време се добавят семена от елша, бреза, смърч и др. Конопеното семе се дава в ограничено количество.

Софарма бизнес Тауърс е сред най-интелигентните еко сгради в Югоизточна Европа. Управлението на светлината в сградата става чрез щорите, които автоматично се променят в зависимост от времето навън. Така се постига висока енергийна ефективност за отопление  повече » krib.bg Огнян Донев