Елшова скатия

   Елшовата скатия е една от обикновените птици за горските ивици. В по- голямата част на ареала си птицата е постоянен обитател. В България зиме слиза от планините в равнините. Живее в иглолистни, предимно смърчови гори. Гнездото си обикновено прави на смърчове, високо над земята- от 6-8 до над 10 метра- сред най-гъстите клони. В построяването на гнездото участват и двете птици, но мъти само женската. Люпилото е от 5-6 яйца. Малките се излюпват на 13-ия - 14-ия ден. Изхранват се със семена, но известна част от храната им е от насекоми и техните ларви и гъсеници, с които малките се хранят известно време и след като напуснат гнездото. Възрастните птици се хранят с елшови, брезови, смърчови и борови семена. По външния си вид елшовата скатия е спретната и красива птичка. Горната част на главата, брадичката и гърлото на възрастния мъжки са черни. Надочната ивица и бузите му са жълтеникавозелени, а откъм гърба тялото му е маслиненозелено с тъмни връхчета на перата, надопашието- жълтозелено, а покривните пера на опашката са тъмни със зелен кант. Коремната му страна е зеленикавожълта, а подопашието е белезникаво. Възрастната женска е оцветена в най-убити тонове. Младите птици приличат на женските, но са по-тъмни.
   Елшовата скатия е много подвижна птичка и обича да виси по клончетата в най-различни пози. Лети вълнообразно, като ту се стрелка нагоре, ту-надолу. Есенно и пролетно време птиците се събират на големи ята и предпочитат да се придържат към места с брези и елши, с чиито семена се хранят. Звуците и са тихо чуруликане. При отглеждане в домашни условия често възприема отделни звуци и откъслеци от песните на други птици. Несложната си песничка елшовата скатия пее от ранно утро до късна вечер. Свиква бързо с пленничеството си и се привързва към стопанина си. Ако се гледат в кафези или волиери, много пъти елшовите скатии правят гнезда и отглеждат потомство. Любителите-селекционери кръстосват мъжка елшова скатия с канарче и в резултат се получават красиви хибриди. Елшовите скатии живеят много години в клетка.
Избрани сайтове скатия