Малка овесарка

   Тази овесарка е малко по- дребна от врабче. Горната страна на тялото и е сивкавокафява, с надлъжни тъмни шарки. Главата и е ръждива, с черна ивичка над очите. Обикновено стои сама или по двойки в храсти, по дърветата и на земята. Женската е оцветена в по- матови цветове.
   Основните местообитания на малката овесарка са високите храсталаци от върбалак и елша в тундрата и тайгата близо до реки и ручеи, и покрай блата. По тези места птиците са многобройни. Гнездото си правят над земята, под някой храст или дръвче, по- рядко върху стар пън и винаги много добре скрито. Люпилото е от 4 до 6 белезникави с тъмни петънца яйца. Мъти главно женската. Възрастните и малките се хранят предимно с насекоми и семена. Звуците на малката овесарка са високи и резки, песента и е спокойна мелодична трела, напомняща песента на жълтата овесарка, но по- нежна и тонално по- висока. На свобода птиците пеят до края на юли. Условията за отглеждането и в къщи са същите, както и за другите овесарки.
Избрани сайтове овесарка