Горска овесарка

Горска овесарка

   Горската овесарка прави гнездото си обикновено сред горски блата, обрасли с храсталак, понякога и на земятя, по- рядко на младо смърчово дърво, като го свива до самото стъбло. Горската овесарка е твърде красива птица. "Шапчицата" и страните на главата и са черни. Ясно забележими са светлата напречна ивица и бялото гърло. На гърдите си има широка кафява напречна ивица, гърбът и е кафяв и изпъстрен с тъмни петънца. Женската е оцветена малко по- светло и с по- убити тонове от мъжкия. Отгоре по главата си като че ли е посипана с кафеникав прах. Младите птици в първото си оперение приличат на женските, но са с по- матови и по- кафяви тонове. Горската овесарка е прелетна птица.
   Песента и се различава от песните на другите овесарки, и по извивките наподобява песента на коприварчетата. Условията за отглеждането и в клетка са същите, както за жълтата овесарка. На свобода лятно време се храни с насекоми и други дребни безгръбначни, а от есента- предимно със семена и листни пъпки.
Избрани сайтове овесарка