Златиста овесарка

   Златистата овесарка гнезди по щироките ливади на големи колонии, като гнездото си прави на земята, под кичур конски лапад или някое друго растение. Мътят женската и мъжката птица. Златистата овесарка е много доверчива и оставя човек да се приближи до нея. Мъжкият е с ярко жълти гърди и корем, главата му е тъмнокестенява, а на гърдите си има напречна тъмнокестенява ивичка. Женската е с по-бледо оперение. Младите птици в първото си оперение наподобяват женската, но младите женски се отличават от младите мъжки по липсата на кестеняви тонове по главата, надопашието, гушата и страните.
   Едва на третата или четвъртата година оперението на младите птици добива оцветяването на възрастната птица. Златистата овесарка е и прелетна, и постоянно живееща на дадено място. Звуците и са като на другите овесарки.
   Песента и е по-сложна и по-приятна, отколкото на другите овесарки. Тя се състои от ред ударни и свирещи звуци и една силна трела, която звучи минорно и се извисява. Златистата овесарка свиква бързо с клетката и живее много години в пленничество. Условията за гледането и са както за жълтата овесарка.
Избрани сайтове овесарка