Градинска овесарка

Градинска овесарка

   Градинската овесарка е прелетна птица. Обитава равнини, обрасли с храсталаци, покрайнини на гори, поляни и т.н. Предпочита открити местности, пресечени с оврази, валози и обрасли с храсталак. Лесно се различава по външен вид от другите овесарки- гърлото и гушата и са ярко или белезникавожълти. Темето и шията и са зеленикавосиви, а гърдите- чисто сиви. По големина е по- дребна от жълтите овесарка и с по-малко жълт цвят в оперението. Женската отгоре е кафеникавосива, изпъстрена с тъмни петънца, а отдолу е светла. Младите птици приличат на женските, но са с по-убити цветове на оперението.
   Често птицата каца по жиците и пее простичката си песничка. песента и е по- приглушена и забързана, отколкото на жълтата овесарка.
   Условията за отглеждането и в клетка са същите, както за жълтата овесарка.
Избрани сайтове овесарка