Горска бъбрица

Горска бъбрица

   Както повечето бъбрици, горската бъбрица наподобява полската чучулига, но е по-дребна и с по-стройно тяло. От горната страна на тялото и е оцветено маслиненосивкаво със слабо забележими изпъстряния, а отдолу е белезникава и нашарена с черни петънца по гърдите. Надочната ивица е светла.
   Горската бъбрица долита от топлите страни след чучулигите- през април, а отлита за зимуване през септември в Африка, Централна Азия и Северозападна Индия, в зависимост от мястото на гнездене. Любими местообитания на горската бъбрица са горските покрайнини, поляни, сечища, стари горски пожарища, където унищожава големи количества вредни насекоми и ларвите им, гъсеници, червеи и дребни голи охлюви. Звуците и са нежни, пеенето и се съчетава с токуващия /предсватбения/ полет.
   Горската бъбрица често е обитател на домашни клетки, заради силното и и приятно пеене, чистотата на тоновете и разнообразното изпълнение на трелиращи, звънливо свирещи строфи, които се редуват бързо една след друга.
   Към клетката свиква сравнително бързо и живее по много години. Първоначално клетката трябва да бъде дървена, с мек покрив и с по- високи первази, тъй като горската бъбрица обича да тича по дъното. Тя е предимно насекомоядна птица и трябва да се храни с мрави яйца.
   Други видове бъбрици са червеногушата, ливадната, полската, дългоопашатата, зелената, сибирската и водната. Като певци не представляват интерес за любителите.
Избрани сайтове бъбрица