« назад


Жълтоглаво кралче   На главата си жълтоглавото кралче има жълто петно. Цветът на оперението му е маслиненозеленикав. На крилата си има светла ивичка. Отстрани на главата, от човката през юздечката и очите минава черна или много тъмна ивица. При възрастните птици черните ивици, които минават по темето, се събират на челото. Темето на възрастната женска е лимоновожълто, а на старите птици в средата е оранжево. Оцветяването на горната половина на тялото на женските е по- сивкаво, отколкото на мъжките. Младите птици са с леко изразени тъмни странични ивици на зеленикавокафявото теме. Иначе те приличат на възрастните, но всичките им цветове са бледи и гърбът им е по- скоро кафеникав, отколкото зеленикав.

Избрани сайтове Жълтоглаво

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти