Торбогнезден синигер

   Торбогнездният синигер е доста по- дребен от врабче. Горната част на тялото му е оцветена в кестенявокафяв цвят, а долната е розовобяла. Главата му е възчерна или сива с широка черна ивица от човката през окото към ухото. Женската е по- бледо оцветена от мъжкия. Торбогнездният синигер е странстваща птица. Гнезди покрай бреговете на реки и други водоеми, а също в заливни гори и други трудно достъпни места, особено тръстикови и камъшови обраствания. Забележително при торбогнездния синигер е майсторското построяване на гнездото, което представлява плътна, като че ли плъстена торбичка с тясно входно отвърстие. Торбичката е направена от растителни влакна и тополов пух и е окачена на клоните на ниско дърво или между тръстикови стъбла в блатистите места и сред храсти покрай речни брегове. Женската снася от 4 до 7 яйчица. Изхранват малките си с насекоми. Няма сведения за домашно гледане на торбогнезден синигер.
Избрани сайтове синигер