Качулат синигер

   Среща се предимно в иглолистни гори, но понякога при прелетите може да се види и в широколистни. Зиме често е заедно с черни синигери, кралчета, дърволазки и горски зидарки. Цветът на оперението му е кафеникав, долната страна е по- светла. Бузите му са светли, а на главата си има добре различима качулка. Качулката на женските е по- къса. Песента му представлява къса проста трела. Пеещият мъжки често каца и стои неподвижно на върха на някое дърво. Към пленничество привиква по- трудно от другите синигери и не живее дълго.
Избрани сайтове синигери