Тъмноглави синигери

   Тъмноглавите синигери биват няколко вида: матовоглав, жалобен /траурен/, сивоглав, лъскавоглав и други. Всички видове тъмноглави синигери привикват бързо към живота в клетка и живеят дълго, но не представляват интерес за любителите като пойни птички. Повечето ги държат за наблюдение във волиери, а също и за показване по изложби.

цени, оферти, пакети поликарбонат и всякакви видове строителни материали и плоскости  повече » www.aris-bg.com 


Стоманено-поликарбонатни оранжерии. Видове оранжерии  повече » oranjeria.com