Син синигер

   Синият синигер се среща в различни цветни вариации- зелен, лазурен, бял.  Синият синигер е малко по- дребен от големия, но по поведението и характера си наподобява много този си най- близък роднина. Оцветяването на оперението му е много красиво- ясно забележими са светлосинята му глава, крила и опашка. Бузите му са бели, а от човката през очите минава черна ивичка. Гърдите му са жълти. Звуците на синия синигер са често повтарящи се срички, понякога съчетани със съскащи, трудно предаваеми звуци. Песничката му е проста, но много мелодична- две тънки бързи подсвирквания и къса трела. Любими местообитания на този синигер са широколистните гори, изкуствените насаждения и овощните градини. В иглолистните гори се среща рядко. Есен, зиме и рано напролет можем да срещнем сините синигери на двойки или заедно с кълвач. Въобще всички видове синигери зимно време са обикновени спътници на кълвачите. Синият синигер рядко се гледа в клетка. Женската е по- бледо оцветена, но неопитният наблюдател трудно би я различил от мъжкия. Установено е по наблюдения на една двойка синигери с шест малки през юли, че родителите са идвали при гнездото 475 пъти за 17 часа и всеки път са носили от 1 до 3 малки гъсенички.
Избрани сайтове синигер