Черен синигер /боров синигер/

   Черният синигер е най- малкият от всички синигери. Главата, гърлото и шията му са черни с метален блясък. На темето си има тънка бяла ивичка, гърбът му е синкавосив, а тилът, страните, бузите и гърдите му са бели. Върху сивкавата основа на крилото има ясно изпъкващи бели капчици. Опашката му е тъмнокафява и къса. Женската трудно се различава от мъжкия по външния вид и цвета на оперението, особено при млади птици. Черният синигер се среща почти навсякъде, където има иглолистни гори, от които предпочита смърчовите и боровите. Гнезди най- често в стари влажни гори покрай бреговете на горски потоци. Гнездото си прави предимно в хралупи по изсъхнали борове, ели и други дървета, а също в свободни гнезда на други птици, особено изоставени гнезда на кълвачи. В началото на май женската снася от 8 до 11 яйца. Мътят последователно и двете птици в продължение на 14 дни. Характерните звуци на черния синигер са доста силно произнесени. Песента се състои от три чисти и звънливи срички, повтаряни бързо и многократно. Храната на черните синигери са насекомите, а също техните яйца и ларви. Особено унищожават бръмбарите- короеди, хоботниците и гъсениците, които те най- напред убиват с човка. При странстването си през есента, зимата и пролетта те се хранят със семената на смърчовете и боровите шишарки и често правят запаси от тях, като ги крият зад полуоткъртената кора на някое дърво. Черният синигер е една от любимите птици за домашно гледане. Той привиква бързо към клетката и с песничката си доставя радост и удоволствие, особено зимно време. В песента на канарчетата особено красиви са така наречените "вмъкнати строфи" от песента на черния синигер. В клетка птиците живеят много години.
Избрани сайтове синигер