Червеногърба сврачка /градинска сврачка, магарешник, конска сврачка, живодерче/

Челвеногърба сврачка

   Червеногърбата сврачка също представлява известен интерес за домашно отглеждане. тя е малко по- едра от врабче. Главата и е сива, през очите и минава черна ивица, а гърбът и е кестеняв. Опашката е дълга, стъпаловидна, възчерна с бели краища. Женските са едноцветни, кафеникави, с напречни ивици по гърдите. Червеногърбата сврачка се числи към птиците, които долитат най- късно през пролетта. Обича най- много да се заселва в храсталаците край нивите, по покрайнините на горите и из живи плетове, над които ктърчат единични високи дървета, близо до ниви и градини. Гнездото и, майсторско свито от тънки клечки, стъбълца и едри треви, мъх и други такива материали, винаги се намира сред гъсти храсталаци или невисоко- до 2 метра- на малки дръвчета, когато е в нискостъблени гори, по ракитаци край речни брпегове и посред поляни. Женската снася един път през лятото от 3 до 6 яйца. Храната на червеногърбата сврачка е предимно от едри насекоми и дребни гръбначни- гущерчета, млади гризачи, а понякога и малките на други птици. Щом забележи жертвата си, сврачката се спуща като стрела върху нея и я убива със закривената си човка. При обилна плячка червеногърбата сврачка си прави запаси, като набожда уловените животни по шиповете на храстите.

   Когато се разхождаме в покрайнините на гора или по обрасли с храсти поляни, може да ни се удаде случай да видим по шиповете и тръните на неголеми бодливи дръвчета и храсти набодени едри бръмбари, гущери, малки пиленца и други, част от които дори са непокътнати. Червеногърбата сврачка е полезна птица, тъй като унищожава множество едри вредни насекоми и техните ларви. През август тя отлита към страните от Централна Африка, където зимува.

   Песента на червеногърбата сврачка е мелодично чуруликане с подсвирквания. Често подражава на песента на полската чучулига, на коприварчетата, овесарките и другите птици. Поставени в клетка, понякога запява няколко дни след улавянето и. Трябва обаче да я държим отделно от другите птици, защото видят ли я, млъкват от страх и започват да се блъскат по стените на клетката. Червеногърбите сврачки понасят трудно пленничеството си, но при опитни любители понякога живеят по няколко години.

   През лятото трябва да храним червеногърбата сврачка с пресни мрави яйца, брашнени червеи, парченца сурово и варено месо. Ябълките и другите плодове са лакомство за нея. Освен това в храната и покрай брашнените червеи трябва да има и живи насекоми- хлебарки, майски бръмбари, едри скакалци и други.
Избрани сайтове сврачка