« назад


Индийски скорец

   Индийският скорец е по- едър от описаните два вида. Главата, гърлото и гушата му са блестящо черни, маховите пера са тъмнокафяви с бяла основа, а кормилните са тъмнокафяви и всичките, освен средната двойка са с бели върхове. Фините перца под опашката и под крилата са бели. Останалото оперение е червеникавокафяво. Ирисът на окото е тъмнокафяв, а човката, краката и голото петно около очите са ярко жълти. Женската е малко по- дребна от мъжкия. Младите птици приличат на възрастните, но са по- бледи и особено краката и човките им не са оцветени така ярко. През последните десетилетия тази птица се разселва от Индия на север.

   Индийският скорец не е прелетна птица. Гнезди на колонии по хралупи на стари дървета, в скални цепнатини и стари постройки. По начина си на живот не се различава много от останалите скорци.

   Гнездото си прави от стъблата на сухи треви, пера и вълна. Снася от 3 до 6 яйца, които мъти повече женската, но мъжкият я сменя и грижливо храни. малките се излюпват на 14- ия- 15-ия ден. Индийският скорец през топлото време на годината се храни с насекоми, най- вече правокрили, и с бръмбари, които лови по пасищата, ливадите и сред камъшови обраствания. Понякога напада ягодоплодни насаждения и лозя. Късно през есента започва да странства на малки ята по пустеещите места и около сметища и помийни ями край човешки жилища, кланици, конюшни и др. Като изтребва вредни насекоми и особено прелетните скакалци, индийският скорец принася огромна полза и често по това се равнява на розовия и обикновения скорец. Той е жива, съобразителна и подвижна птица и по нрав прилича на обикновения скорец. Пеенето му е разнообразно и приятно, макар и да има няколко неприятни звука в него. Притежава силно развита способност да подражава и това е причината често да го опитомяват. Способен е да заучава и да си свирука песнички, лесно се научава и да говори. Индийският скорец бързо привиква към пленничеството и стопанина си- лети свободно из стаите, излиза и влиза сам в клетката си и дружи с другите домашни животни.

   Отглеждането в къщи и храната за розовия и индийския скорец са същите, както и за обикновения. Повечето от храната индийският скорец си намира сам.Цени и пълно описание на български антицелулитни масажи и процедури- лимфодренажи, подводни масажи, индийски масажи и антицелулитни ...   повече » panderma.net 


Цени и пълно описание на видовете масажи и процедури- лимфодренажи, подводни масажи, индийски масажи и антицелулитни масажи. Цени за масажни процедури. Масажи-цени.   повече » panderma.net 

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти