»ндийски скорец /мейна/

»ндийски скорец

   »ндийски€т скорец е по- едър от описаните два вида. √лавата, гърлото и гушата му са блест€що черни, маховите пера са тъмнокаф€ви с б€ла основа, а кормилните са тъмнокаф€ви и всичките, освен средната двойка са с бели върхове. ‘ините перца под опашката и под крилата са бели. ќстаналото оперение е червеникавокаф€во. »рисът на окото е тъмнокаф€в, а човката, краката и голото петно около очите са €рко жълти. ∆енската е малко по- дребна от мъжки€. ћладите птици приличат на възрастните, но са по- бледи и особено краката и човките им не са оцветени така €рко. ѕрез последните десетилети€ тази птица се разселва от »нди€ на север.

   »ндийски€т скорец не е прелетна птица. √незди на колонии по хралупи на стари дървета, в скални цепнатини и стари постройки. ѕо начина си на живот не се различава много от останалите скорци.

   √нездото си прави от стъблата на сухи треви, пера и вълна. —нас€ от 3 до 6 €йца, които мъти повече женската, но мъжки€т € смен€ и грижливо храни. малките се излюпват на 14- и€- 15-и€ ден. »ндийски€т скорец през топлото време на годината се храни с насекоми, най- вече правокрили, и с бръмбари, които лови по пасищата, ливадите и сред камъшови обраствани€. ѕон€кога напада €годоплодни насаждени€ и лоз€.  ъсно през есента започва да странства на малки €та по пустеещите места и около сметища и помийни €ми край човешки жилища, кланици, конюшни и др.  ато изтребва вредни насекоми и особено прелетните скакалци, индийски€т скорец принас€ огромна полза и често по това се равн€ва на розови€ и обикновени€ скорец. “ой е жива, съобразителна и подвижна птица и по нрав прилича на обикновени€ скорец. ѕеенето му е разнообразно и при€тно, макар и да има н€колко непри€тни звука в него. ѕритежава силно развита способност да подражава и това е причината често да го опитом€ват. —пособен е да заучава и да си свирука песнички, лесно се научава и да говори. »ндийски€т скорец бързо привиква към пленничеството и стопанина си- лети свободно из стаите, излиза и влиза сам в клетката си и дружи с другите домашни животни.

   ќтглеждането в къщи и храната за розови€ и индийски€ скорец са същите, както и за обикновени€. ѕовечето от храната индийски€т скорец си намира сам.
»збрани сайтове скорец