Розов скорец /пембян косар/

Розов скорец

   Розовият скорец е много красива, средно голяма птица. Перата на главата и са удължени и образуват качулка. Главата, гърлото, гушата, маховите пера, подопашното оперение и опашката са черни със синьовиолетов оттенък. Гърбът, гърдите, коремчето и страните са розови. Женската е с малко по- малка качулка и цветовете на оперението и не са толкова ярки. Човката е жълта с черно петно в основата, а крилата са жълтеникави. Ирисът на окото е тъмнокафяв. Младите птици са бледокафяви, доста по- светли от обикновения скорец и имат светъл кант на големите пера. Гнезди на колонии с различна численост през различните години, която зависи от числиността на правокрилите насекоми. Прелетна птица е и по начина си на живот прилича на обикновения и на другите видове скорци. Заселва се в степи, полупустинни и други подобни места в близост до сладка вода.

   В края на март и до средата на април долита в южните части на Средна Азия. В западните и северните области на разпространението си, пристига в средата на май, а в предпланините на Алтай- едва през втората половина на май. Зимува в Индия.

   Още с пристигането си розовият скорец започва да вие гнездо. В построяването на гнездото, мътенето и изхранването на малките женската взема по- голямо участие от мъжкия. Люпилото е от 3 до 9 яйца, най- често 5- 6. Съставът на храната рязко се различава през гнездовия период и след него. По време на изхранване на малките храната е почти изцяло съставена от прелитни скакалци, следвани по количество от щурци и малко други насекоми. Ядат още и паяци, мокрици, дребни мекотели и дори дребни гущерчета. След като малките излетят от гнездото, към животинската храна се примесва и растителна. Странстващите ята масово нападат лозята, черниците, а когато им се удаде, - и вишневите градини. В състава на храната им влизат и семената на плевелни растения. Докато малките не напуснат гнездото, розовият скорец е изключително полезна птица. Ята розови скорци могат напълно да очистят полето от прелетни скакалци и затова трябва да се опазват. Призивният звук на тези скорци е много нежно подсвиркване, а когато излита, цвърчи като обикновен скорец. Мъжкият пее лошо и издава различни хъркащи и съскащи звуци. Песента му може да се предаде с най- често чуваните звуци "рич" и "ширр". При държане в клетка бързо свиква с обстановката и човека, но след приключване на линеенето губи цветовете на оперението си и бледнее.
Избрани сайтове скорец