Степна чучулига /дебелоклюва чучулига/

Степна чучулига

   Степната чучулига е забележимо по- едра от полската. Цветът на оперението и е жълтеникав или глинестосив, изпъстрен с тъмни петна. От долната страна е светла и също изпъстрена. Човката е права и светло оцветена. Опашката е права, с равен обрез. Женската е малко по- дребна от мъжкия.

   В България гнезди главно в Добруджа, на места в Източна и Северна България. Обратно на полската чучулига, степната обича най- много да се заселва из южните степи и поля. Гнездото е просто, построено от сухи стъбълца и тънки коренчета, разположено в скрито място, например зад буца пръст, под неголямо храстче или в някоя вдлъбнатина на почвата сред полето. Два пъти през лятото женската снася от 4 до 6 яйца.

   Степната чучулига е забележителен певец. Пее много силно, почти два пъти по- силно от полската чучулига. Майсторски подражава на песента на другите чучулиги, на селската лястовица, имитира подсвиркването на лалугер, а при отглеждане в домашни условия бързо възприема и песните на други птици.

   Отглежда се в клетка, както предишните видове чучулиги. Живее повече от 10 години.
Избрани сайтове чучулига