Градински присмехулник

Градински присмехулник

   За разлика от своите близки родственици градинският присмехулник има по- дълга и яка човка, разширена в основата си. Цветът на оперението му отгоре е зеленикав, а долната страна, "веждите" и юздичката са жълтеникави. Женската почти не се различава от мъжкия. По навиците си прилича на мухоловките, но не лови плячката си в полет. Долита късно, през втората половина на май, и в края на август отлита да зимува в африканските земи. У нас, в България се среща главно по време на прелета и рядко по време на гнездене.

   Заселва се предимно в разредени гори, паркове, градини, сред храсталаци, най- често в края на гората или в живия плет на градини, където има гъдти и несъвсем ниски храстови насаждения.

   Гнездото си прави дълбоко, гладко и го закрепя здраво към клоните на дърветата /бреза, липа, топола и др./ или сред високите храсти от песъкиня, бъз, люляк и други. Разполага го най- малко на 1.5- 2 метра височина. Изгражда го от стъбла, листа, брезова кора и други материали. Женската снася от 4 до 6 яйца, които мътят и двете птици в продължение на 13 дни. Градинският присмехулник се храни с дребни насекоми и техните ларви, които унищожава в огромни количества. Той е много полезна птица.

   Песента му е много разнообразна, мелодична и подражава гласовете на най- различни птици /на хвойновия дрозд, авлигата, горската чучулига и др./. Изпява я в най- различни комбинации, в резултат на което се получава звучна, разнообразна и богата с неочаквани трели и строфи песен. Доста отчетливо се чува , а темпът на пеене е бърз.

   Градинският присмехулник е обичана от любителите птичка за отглеждане в клетка, като понякога запява на следващия ден след улавянето.

   Яде с апетит предлаганата му храна. На първо време това са пресни мрави яйца и брашнени червеи /не повече от пет на ден/. Условията за гледането му в клетка са същите, както и за брезовия певец, но за съжаление в пленничество живее не повече от 2- 3 години и рядко линее.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Специални цени за Olympios Zeus 3*, Гърция All Inclusive Гърция, вили "Olympios Zeus'' 3*, All Inclusive

  • В Турция с кола

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet