Брезов певец

Брезов певец

   По размерите си брезовият певец е по- малък от врабче. Отгоре е сивокафяв, а отдолу е по- светъл. "Веждите" му са белезникави или светложълти. Върху събраните крила няма светла ивица. Краката са светли. Женската почти не се различава от мъжкия. Брезовият певец е доверчива и подвижна птичка. Призивните му звуци са нежно, свирещо "фюит", а песента е без силни, скърцащи и дрезгави звуци.В гористите ивици на Европа долита, когато времето окончателно се стопли- края на април или началото на май. Заселва се предимно в разредени широколистни или смесени млади гори, покрай горски поляни, обрасли с храсталак, на края на гора, по подраста на сечища, понякога дори в млади борови и смърчови култури. От края на август, а най- масово през септември отлита към топлите страни. Зимува в Африка. Гнездото си прави на земята, а понякога на ниски смърчове. Снася от 5 до 7 яйца, които мъти главно женската в продължение на 13 дни. В изхранването вземат участие и двамата родители.

   Брезовият певец се храни с дребни насекоми, които търси по листата, кората и тънките клонки, а също така лови в полет. Той е много полезна птица. Заради чудното му пеене, което прилича на песента на чинката, много любители го държат в клетка. За съжаление обаче, дори при много внимателно гледане, в пленничество не живее повече от 2- 3 години. Към клетката и стопанина си птичката привиква бързо, храни се добре и с удоволствие пее от ранно утро до късна вечер. След линеенето, което е през август- септември, брезовият певец запява отново и пее до следващото линеене.

   Брезовите певци се ловят рано напролет, обикновено преди да са долетели женските, и се държат в клетка не повече от два месеца, след което се пускат на свобода. За това време птицата прекарва линеенето си на свобода и успява да отлети в топлите страни.

   Презимували в клетка птици не препоръчваме да се пускат на свобода, тъй като са загубили летателните си качества.

   Хванатите напролет брезови певци се хранят с пресни мрави яйца и брашнени червеи /не повече от пет на ден/, а есенно и зимно време- със славеева смес и други храни. Желателно е клетката да бъде дървена.
Избрани сайтове певец

Най-актуални страници певец

  • Мнения на експерти за прилагането на мотодът Атлас Профилакс Какво казват експертите

  • Азис със свое токшоу

  • Азис се прекръсти