Ястребогушо коприварче /ивичесто коприварче/

Ивичесто коприварче

   Това коприварче е най- едрото от всичките коприварчета. По цвета на оперението си, чийто тон е пепелявосив, то се отличава от останалите си роднини с пъстрите си гърдички- цялата му долна страна е изпъстрена с тъмни, сърповидни, напречни петнисти "скобички", наподобяващи шарките по гърдите на ястреба- врабчар, откъдето идва и народното му наименование ястребогушо. Освен това ирисът на окото на ястребогушото коприварче е яркожълт, което е също характерна разлика в сравнение с останалите коприварчета, имащи тъмен ирис. Женската е със сивокафяво оперение, с бледокремав оттенък на гръбната страна и с по- малко изпъстряне от долната. Младите птици приличат на възрастните в лятно оперение.

   Заселва се в храстови обраствания по горски поляни, сечища или степи. Гнездото си строи често сред храстите, между малинови стъбла или други растения, обикновено непосредствено над самата земя, но се срещат и гнезда на височина до 2 метра. Един път през лятото женската снася от 4 до 6 яйца. Родителите винаги са предпазливи и проявяват изключителна недоверчивост в близост до гнездото, като се опитват да се отдалечат от него, щом забележат каквато и да е опасност.

   В случай на нужда женската прибягва до известния сред птиците трик- преструва се, че е болна, и лети едвам- едвам, като се опитва да отклони евентуалния враг от гнездото. Достатъчно е някой да се доближи до гнездото, когато то още не е завършено, и птиците го изоставят и започват да строят ново гнездо. Те изоставят дори замътени яйца, ако забележат, че до тях се е докоснала човешка ръка.

   Както и другите коприварчета, ястребогушите се хранят с различни насекоми, паяци и червеи. През есента основната им храна са най- различни диворастящи плодове. Долитат през пролетта късно- през втората половина на май- заедно с последните насекомоядни птици /авлиги, градински присмехулници и др./. За зимуване отлитат в края на август- началото на септември в страните от Северна и Централна Африка.

   По своето пеене ястребогушото коприварче отстъпва на градинското и черноглавото, макар че, общо взето, неговата песен има много общо с техните. Понякога в песента на това коприварче се вплитат свиренето на авлигата, прекъсващото чуруликане на чинката, някоя извивка от песента на черноглавото коприварче и други звуци, заимствани от живеещите около него пойни птици. Своеобразното потракване или барабанният бой, който това коприварче издава, преди да започне песента си, е много неприятен за ухото.

   Понякога много звуци, издавани от ястребогушото коприварче, наподобяват крясъците на червеногърбата сврачка. Любителите често държат ястребогуши коприварчета в клетка. Тези коприварчета привикват сравнително бързо към новите условия на живот, хранят си добре и усърдно пеят от ранно утро до вечерта. Условията за гледането им са същите, както и за другите видове коприварчета.
Избрани сайтове коприварче