Градинско коприварче

Градинско Коприварче

   Градинското коприварче по големина е колкото черноглавото. В оцветяването си няма нищо забележително, а от черноглавото и другите коприварчета се различава по цялостния масленокафяв тон на оперението си. Женското коприварче прилича на мъжкото, само че е по- светло, а по страните си има пепелявосиви петна. Младите птици приличат на възрастните, но страните им имат охрист оттенък.

   Градинското коприварче обитава предимно храсталаци, намиращи се в покрайнините на горски масиви, а също и подлеса в силно проредени гори и подраста на възстановяващи се сечища. Заселва се също и в лесопаркове, паркове и градини. Любимото му местообитание е гъстият храсталак, примесен с високи дървета. То вие гнездата си в храстите, а по дърветата се храни и пее прекрасните си песни. Градинското коприварче долита в края на април- началото на май, а отлитва да зимува в Западна и Южна Африка през август- септември. Гнездото си строи върху храсти и неголеми дръвчета. Гнездото е доста рехаво и слабо, направено от сухи тревички, а отвътре е постлано с коренчета и косъмчета. Люпилото е от 4- 5 яйца, мътени и от двете птици, като мъжкият лежи върху тях предимно през обедните часове.

   Птиченцата се излюпват след две седмици, а след още 10- 12 дни напускат гнездото. В храната на градинското коприварче преобладават бръмбари и пеперуди. От бръмбарите най- много яде листоядите, особено хартициди /земни бълхи/, и в по- малка степен хоботници. След средата на лятото градинското коприварче с апетит плодовете на зърнастеца, песъкинята и по- рядко на момината сълза, шипката и семената на някои треви. Родителите хранят малките си с едри гъсеници и какавиди от сем. Копринопреди /пръстенотворки/. Градинското коприварче е предпазлива и недоверчива птица и при приближаване на човек се опитва да се скрие в най- гъстите клони на храстите и умело се спотайва.

   Песента на градинското коприварче е звучна, мелодична и продължителна. Дели се на строфи и понякога е трудно да се различи от песента на черноглавото коприварче, особено в гората, ако не се вслушаме в нея продължително. Песента му е своеобразна и напомня пеенето на присмехулник. Песните на градинското и черноглавото коприварче си приличат по сочността на тоновете и начина на изпълнение, но мелодиите на черноглавото са по- силни, по- сложни и по- величествени. Заради превъзходното им пеене любителите често държат в клетки градински коприварчета. Те привикват към пленничеството си така добре, както и другите видове от този род, и лесно се опитомяват. Пеят много и при добро гледане живеят по 10- 15 години. Условията на гледане са същите, както и за черноглавото коприварче.
Избрани сайтове коприварче