Семейство Синигери

   Всички видове синигери са пъргави, съобразителни, ловки, любопитни и много активни птичета. От сутрин до вечер прехвъркват от дърво на дърво, от клонче на клонче и оглеждат и претърсват всичко. Заглеждат се във всяка цепнатинка и дупчица по дърветата, изследват внимателно всяко клонче, всяко скришно ъгълче и непрекъснато човъркат ту тук, ту там с късите си яки човчици. Те унищожават огромно количество вредни насекоми и техните яйца, ларви и гъсеници, като по този начин опазват гори, паркове, градини и градски насаждения от опасни врагове. Тези пернати наши приятели са ценни още и с това, че зимно време не отлитат в далечни места, а остават в нашата страна целогодишно.

   Някои видове синигери /големият и черният синигер/ често са обитатели на клетките на любителите и особено на канаровъдите, които ги държат, за да обучават в овесаров напев младите канарчета. Ето кратка информация за характерните особености на отделните видове синигери:

Градинар.БГ - първият GROWSHOP! Любопитни видове. Всичко за живота в градината, дома, офиса и хотела. до вас кагато ви трябват  повече » www.gradinar.bg growshop