Вълнисти

Вълнисти папагали !

Това са най- честите обитатели на стайните клетки от всички видове папагали.

Вълнистите папагалчета са дребни, но поради дългите си опашки изглеждат по- големи. Дължината на папагалчето е 20- 22 см. и около 10 см. от тази дължина се пада на опашката. Телосложението му е много изящно. Човката е по- висока, отколкото дълга и е закръглена отстрани и по хребета. Горната получовка е почти вертикално извита надолу, изтеглена напред и се издава доста над долната получовка.Предното крайче на горната получовка е снабдено с дълбока вдлъбнатина. Краката са средно дебели. Крилата са дълги и заострени, а опашката е със стъпаловидно наредени пера, от които средните две са по- дълги от останалите.
Оперението на вълнистите папагалчета е меко и оригинално оцветено и не се различава особено много при птиците от различен пол и възраст. Половото различие при вълнистите папагалчета е в оцветяването на восковицата. При мъжките тя е гълъбовосиня, а при женските- сивозеленикава. Челото, горната част на главата, юздечката и оперението около долната част на човката са оцветени в сивожълт цвят. Отстрани тази област на оперението е ограничена и украсена с четири ярко сини петна от всяка страна, разположени на крайчетата на удължени пера. Областта около ушите , задната част на главата, задната част на шията, гърбът, плешките и по- голямата част от покривните пера на крилата са оцветени в жълтозеленикаво, но на всяко перо има по четири тънки черни ивички напреки на дължината му, които по перата на плешките и покривните пера на крилата се разширяват и се сливат в две, създавайки по този начин вълнообразен рисунък. Поради това и наричаме този вид вълнисти папагалчета. Задната част на гърба, надопашното оперение и горните покривни пера на опашката заедно с долната част на тялото, като се започне от брадичката, са оцветени в тревистозелен цвят. Големите махови и големите покривни пера са тъмнозелени с клиновидно жълти петна, малките махови пера на плешките са чернокафяви с жълти кантчета покрай върховете. Дългите пера на опашката са мътно тъмносини, а останалите кормилни пера са вивкавозелени с широко лимоновожълто петно по средата, което лежи и върху двете ветрила. Вътрешното ветрило на тези пера е обточено с черен кант. Очите на вълнистото папагалче са бледожълти, човката е по- наситено жълта, а краката са синьозелени. Родината на тези птици е Австралия.
В домашни условия вълнистите папагалчета се размножават добре, лесно понасят живота във волиери и клетки и обичат компанията на папагалчетата от своя вид. Затова любителите трябва да имат най- малко една двойка папагалчета и едва тогава ще могат да се насладят на цялата им привлекателност.
Продължителното развъждане на вълнисти папагалчета в домашни условия при изкусното подбиране на двойките за разплод е довело до създаването на няколко цветни разновидности.
Немският природоизпитател Фишер е предложил класификация на цветните разновидности вълнисти папагалчета, към която днес се придържат във всички страни по света. По системата на Фишер според оцветяването папагалчетата се делят на две категории. Към първата спадат вълнисти папагалчета от всички цветове, които са запазили вълнистия рисунък на оперението. Към втория клас принадлежат папагалчетата с друг рисунък на оперението, но без нормалния вълнист.
В първата категория се обособяват шест реда; към първия спадат птици със зелено оцветяване и с нормален вълнист рисунък; към втория- със син цвят със същия нормален черен вълнист рисунък; към третия- с жълт цвят, а вълнистия рисунък е леко синкав; към четвъртия- с бяло оцветяване и лек, гълъбовосинкав /небесносин/ рисунък; към петия се отнасят птици със сиви крила, оцветяването е в зелени тонове, а рисунъкът е сребристосив; към шестия се отнасят също птици със сиви крила, но оттенъкът на оперението е син или гълъбовосинкав /небесносин/ и вълнистият рисунък е сребристосив.
Всеки от тези редове от своя страна се дели на три според оттенъка на оперението- светъл, среден и тъмен. Към светлите оттенъци се отнасят светлозеленият, светложълтият, светло- и бледогълъбовосинкавият и към средния спадат зеленият, жълтият, синият и белезникавокобалтовият; тъмните оттенъци са маслиненозеленият, сивожълтият и белезникавосивожълтият.
Към папагалчетата от втората категория спадат албиносите, опалините и други папагалчета с рядко срещащо се оцветяване, получени в резултат на експериментална селекционна работа.
Албиноси са чисто белите папагалчета с червени очи и без вълнист рисунък. Тук се отнасят и лутиносите /от латински Лутеум- жълт/ и фалбените /което също е означение на жълтия цвят/, оцветени в жълт цвят, но с червени очи.
Опалините и опалините- чудо са зелени и сини папагалчета без вълнист рисунък на главата и крилата. При зелените опалини главата е жълта, при сините- бяла. Вълнистият рисунък на крилата е заместен с капчици, а при опалините- чудо крилата са кантовани, като се почне от гъбра, с черен цвят.
Срещат се и различно оцветени папагалчета, например когато едната им половина е оцветена в един цвят, а другата- в друг. такива папагалчета се наричат разностранно оцветени.
Вълнистите папагалчета не са капризни към храната и не изискват особени грижи. Храната, която се предлага в зоомагазините напълно осигурява нормалното им съществуване и размножаване. Основни правила да се запази здравето им е поддържането на чистота в клетките или волиерите им, чист въздух в стаята, недопускане на течение и резки промени на температурата. Практиката доказва, че вълнистите папагалчета могат да се научат на човешки говор и някои от тях доста добре, макар и тихо, се научават да произнасят отделни думи и къси изречения.
Избрани сайтове папагалчета