Сърна

Сърна

   Красивата и грациозна сърна обитава горите, където има достатъчно шубраци и трева за храна. мъжкият се нарича сръндак, по- голям е от женската и достига до 32 килограма. Той има на главата си красиви рогца, които опадат наесен /до края на октомври/ и напролет отново израстват за около 4 месеца. Тялото на възрастните сърни през зимата е покрито със сивокафява козина, която през лятото става червенокафява. Сменя се два пъти през годината /април и октомври/

   През летния период сърните ходят периодично за храна, а през зимата се събират на стада. Привикват към изкуствено подхранване на специални хранилки. Благодарение на грижите за тях през зимата броят им непрекъснато нараства.

   През май на двегодишна възраст женската ражда от едно до три сърненца със светложълти петна по тялото. Те се изправят веднага на краката си и ходят с майка си още на петия- шестия ден от раждането. След 3- 4 месеца по челото на мъжкото сърненце се появяват малки пънчета. През декември те порастват, заострят се и леко се извиват назад. Отначало са светли, но по- късно потъмняват. Рогата имат кожица, която при растежа ги снабдява с кръв. На втората година младите рогца опадват в края на януари и веднага започва израстването на вторите рогца. Най- красиви са рогата на 6- 7 годишните сръндаци. Понякога се случва и при тях да има шилари.

   Хранят се с листа от млади дървета, малини, къпини, гъби и др. Обичат дряновите листа и клонките. Сърната издава звук, подобен на дрезгаво блеене. Ловците го наричат "брецане". Най- много сърни се срещат в Разградски и Добрички регион.
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • В Турция с кола

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Курсове по CorelDraw за обработка на векторна графика CorelDRAW