Благороден елен

Благороден Елен

Най- едрият полезен дивеч в нашите гори е благородният елен. Отличавайки се със стройно тяло, величествена и горда осанка, той с право е наречен красавецът на нашите планини. У нас се развъжда изкуствено в местностите "Паламара" /Шуменско/ и "Шерба" /Варненско/. Обитава по- големите гори. Храни се с треви, храсти, листа и клонки. Лете се изкачва високо в планините.

Еленът е преживно животно и има нужда от сол. Затова ловните надзиратели поставят сол по пъновете, откъдето минава. Обича да живее край ручейчета; освен че там пие вода, той също както прасетата се търкаля в калта. Отдалеч чува и подушва неприятелите. Живее до 30 години.

Мъжкият елен се нарича рогач. Достига на тежина до 300 килограма. Женските се наричат кошути, нямат рога и са по- малки. Всяка година красивите рога на рогачите опадват. Тогава на мястото на прекъсването се образува кървяща раничка, която бързо се покрива с мъхеста кожица и оттам израстват новите рога. Тялото на елените е покрито със сивокафява козина. През зимата тя потъмнява. Сменя се два пъти през годината- пролет и есен. коремната част е белезникава. Около опашката има светло петно, наречено огледало.

Зиме елените се събират на стада.

Обикновено през май женската ражда по едно еленче. Още на втория ден то започва да ходи с майка си, а след десетина дни започва и да пасе.

Според броя на шиповете по рогата елените се наричат съответно шестак, осмак, десетак, дванадесетак и т.н. Теглото на рогата достига до 15 килограма. рогата на болните добиват тнеправилна форма. Може да се появят шилари- елени с рога без странични разклонения, които ловните надзиратели убиват, защото нараняват другите елени.

При тежки зими елените загиват най- много от вълците. Малките еленчета се нападат и от лисиците и от други хищници.
Избрани сайтове елените

  • Градински център Божилови- озеленяване, производство на растения, затревяване Градински център Божилови предлага озеленяване, производство на растения, дървета и храсти, поддържане на градини, поддръжка на ...